Преобразувател на скорост

...
...

Метрична

Километър в секунда
1
Метър в секунда
1000
Километър в час
3600
Милиметър в секунда
1000000
Микрометър в секунда
1000000000

Британски / американски

Миля в секунда
0,62
Миля на час
2236,94
Крак в секунда
3280,84

Морски

Възел
1943,85

Други

Скоростта на светлината
3,34×10-6
Скорост на звука
2,92
Една бърза разходка
588,24
Скорост на обикновен охлюв
1000000
Щракването върху стойността на данните вдясно ще копира автоматично данните.