Преобразувател на абсорбирана доза

...
...

Сиво
1
Джоул от йонизиращо лъчение от един килограм вещество
1

Рад
100
Щракването върху стойността на данните вдясно ще копира автоматично данните.